Skip to main content
energietransitie

Wijkinformatiebijeenkomst: Energietransitie Aa-landen

Woensdag 29 juni 2022
Tijd: 19.30 uur (aanvang)
Locatie: Wijkcentrum De Bolder (Dobbe 29, 8032 JW Zwolle)

Wil je weten hoe het nu staat met de geothermieplannen in de Dijklanden en de aanleg van een bijbehorend warmtenet? Of wil je weten wat er gebeurt aan bestrijding van energiearmoede in Zwolle?

Op woensdagavond 29 juni organiseren Groene Aa en SWA een wijkinformatiebijeenkomst over Energietransitie in de Aa-landen en alles wat daarmee samenhangt. De gemeente Zwolle en Groene Aa geven tijdens die bijeenkomst de stand van zaken en de ontwikkelingen weer rond dit uiterst actuele thema.

Onderdelen die onder andere aan de orde komen: Geothermie / Warmtenet, wijkuitvoeringsplan, subsidieregelingen, bewonersparticipatie, energiearmoede, woningisolatie, ‘wat kan ik zelf doen?’. In het programma van die avond wordt uitgebreid tijd ingeruimd om vragen die in de wijk leven te beantwoorden en met elkaar in gesprek te gaan over de diverse aspecten van de energietransitie in de Aa-landen. Dit is jouw kans om helemaal bijgepraat te worden, mee te denken en jouw wensen en gedachten kenbaar te maken!

Om de drempel zo laag mogelijk te houden is vooraf aanmelden niet nodig. Wil je vooraf aandachtspunten doorgeven? Laat het dan weten via ons contactformulier.

Groene Aa en SWA rekenen op een grote opkomst gezien het belang en de actualiteit van het thema.
Graag tot woensdagavond 29 juni aanstaande.

Energie