Skip to main content

Over Groene Aa

Wie Aa zegt

De Aa-landen in Zwolle, onze wijk. Ruim opgezet en met relatief veel groen en goede voorzieningen. Toch zijn er ook voor deze wijk genoeg uitdagingen op het gebied van zowel energietransitie als behoud en verbetering van de biodiversiteit. Groene Aa is opgericht om hierin te faciliteren als verbinder en initiator.

Groene Aa zet zich in voor versterking en uitbreiding van bewonersinitiatieven en doet dat met en voor de wijkbewoners. Kennis en inzet delen en faciliteren is daarbij de sleutel om te komen tot een brede en toekomstgerichte beweging in de wijk.

Structuur

Groene Aa is opgericht door Frens Luning, Johannes van Steenis en Harry van Bree. De thema’s van Groene Aa zijn verdeeld over 2 werkgroepen: de werkgroep Groen en de werkgroep Energie. Binnen deze werkgroepen worden projecten zelfstandig opgepakt door de betrokken bewoners en Groen Aa. Ook is Groene Aa gesprekspartner voor de gemeente Zwolle. Daarnaast wordt het initiatief gesteund door wijkvereniging SWA. 

Met elkaar dragen we bij zo actief bij aan het verbeteren van het leefklimaat, waarbij de kosten beheersbaar blijven. Doe je ook mee? Je bereikt ons via de contactpagina. 

Jaarplan 2024

Wat willen we bereiken in 2024? Groen Aa groeit door! Samen met bewoners gaan we verder met verduurzamen van de Aa-landen. In dit jaarplan lees je onze plannen voor 2024.

lees jaarplan

Jaarverslag 2023

Groene Aa groeit! Steeds meer bewoners van de Aa-landen wisten ons in 2023 te vinden. We hielpen hen met verduurzamen, vergroenen en de energietransitie.

lees jaarverslag
  • wp-content/uploads/2022/04/trash-g480f94dd8_1280_pixabay_klein.jpg

    Samen zwerfvuil rapen

Voorbeelden van (kleinschalige) initiatieven:

Energietransitie: energiecoach, ‘Warme Burendagen’, vertegenwoordiging in klankbordgroepen Geothermie en Transitievisie Warmte van de gemeente Zwolle, voorlichting op (basis)scholen in de wijk

Groen/biodiversiteit: geveltuintjes, bloemenstroken, groene boomspiegels, ontstenen publieke ruimte, meedenken over doorontwikkeling Park Aa-landen en maai/snoeibeleid in de wijk, regentonnen, groene daken

Groene Aa zet zich in voor versterking en uitbreiding van dergelijke initiatieven van, voor en door de wijkbewoners. Kennis en inzet delen en faciliteren is daarbij de sleutel om te komen tot een brede en toekomstgerichte beweging in de wijk.