Geothermie en transitievisie warmte


De gemeente Zwolle wil in 2050 een aardgasvrije stad zijn en (nagenoeg) energieneutraal zijn. Vanuit de transitievisie warmte worden verdere uitvoeringsplannen ontwikkeld. Groene Aa neemt deel aan de werk- en klankbordgroepen.

geothermie zwolle

Dan willen we alle woningen van het aardgas af. Een grote opgave. Naast isoleren om het energieverbruik te verminderen moet op een andere wijze de resterende warmtebehoefte geleverd worden. In 2020 heeft de gemeente een transitievisie warmte opgesteld, deze is online terug te vinden in 2 versies: de samenvatting in de publieksversie en de uitgebreidere volledig versie.

Deze visie wordt nu verder uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen. Groene Aa participeert in de werkgroepen en klankbordgroepen die de gemeente daarover organiseert.

Zo heeft Zwolle plannen om samen met Huisman, EBN en Engie een verkenning te doen naar de mogelijkheden van geothermie. Daarbij zouden bronnen worden geboord vanaf de Dijklanden / Zwolse Stadslanderijen richting Stadshagen die een groot deel van Holtenbroek, Deltion en op termijn wellicht ook de Aa-landen van warmte zouden kunnen voorzien. Al dan niet aangevuld met andere duurzame warmtebronnen.

Op dit moment maakt TNO een (technische) haalbaarheidsstudie. De planning is nu dat indien de business case rond te krijgen is medio 2023 het besluit voor een proefboring wordt genomen. De eerste boring zou dan in 2024 kunnen starten. Warmtelevering zou dan kunnen starten in 2025 als er geen vertragingen optreden en alles haalbaar blijkt te zijn. Meer informatie hierover lees je via de website van de gemeente Zwolle.

Ben je op zoek naar meer informatie over dit onderwerp? Of wil je meedenken over de mogelijkheden en wensen vanuit de Aa-landen? Neem contact met ons op.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op sociale media.