Skip to main content

Geothermie en transitievisie warmte


De gemeente Zwolle wil in 2050 een aardgasvrije stad zijn en (nagenoeg) energieneutraal zijn. Vanuit de transitievisie warmte worden verdere uitvoeringsplannen ontwikkeld. Groene Aa neemt deel aan de werk- en klankbordgroepen.

geothermie zwolle

Dan willen we alle woningen van het aardgas af. Een grote opgave. Naast isoleren om het energieverbruik te verminderen moet op een andere wijze de resterende warmtebehoefte geleverd worden. In 2020 heeft de gemeente een transitievisie warmte opgesteld, je vindt dit document onderaan deze pagina terug.

Deze visie wordt nu verder uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen. Groene Aa participeert in de werkgroepen en klankbordgroepen die de gemeente daarover organiseert.

Zo heeft Zwolle plannen om samen met Huisman, EBN en Engie een verkenning te doen naar de mogelijkheden van geothermie. Daarbij zouden bronnen worden geboord vanaf de Dijklanden / Zwolse Stadslanderijen richting Stadshagen die een groot deel van Holtenbroek, Deltion en op termijn wellicht ook de Aa-landen van warmte zouden kunnen voorzien. Al dan niet aangevuld met andere duurzame warmtebronnen. Meer informatie hierover lees je via de website van de gemeente Zwolle.

Ben je op zoek naar meer informatie over dit onderwerp? Of wil je meedenken over de mogelijkheden en wensen vanuit de Aa-landen? Neem contact met ons op.

Verslag Infoavond vloerisolatie en HR++ glas

Redactie
Groene Aa

Heb je zelf een idee voor een Groen-project bij jou in de straat? Of wil je meehelpen bij een bestaand initiatief? Groene Aa helpt je graag verder.

Lees ook: