Skip to main content

Samen Energie Besparen

Ben je van plan om je huis energiezuiniger en comfortabeler te maken? Doe dan mee met een van de collectieve inkoopacties in de Aa-landen! 

Comfortabel klimaatneutraal

Duurzame wijk

Zwolle wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Een doel om een steentje bij te dragen aan beperking van de klimaatverandering en stijgende zeespiegels.

Ook zijn de prijzen van (fossiele) energie hard gestegen. Gelukkig zijn er mogelijkheden. Daarom wil Groene Aa met de bewoners van onze mooie wijk onze huizen energiezuiniger, comfortabeler en duurzamer maken. 

Werkgroep Energie

Samen sterk

De gemeente heeft voor het komende decennium plannen voor geothermie en een warmtenet vanuit de Dijklanden. Een belangrijke stap in de verduurzaming van de warmtevoorziening van Zwolle. Groene Aa vindt het belangrijk om ook hierbij als betrokken burgers mee te denken en aan te geven wat onze wensen, ideeën en randvoorwaarden zijn om dit tot een succes ook voor de bewoners te maken. Door de gedachten uit de wijk te bundelen staan we samen sterker.

In actie

Met de werkgroep Energie besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: 

Naast de bovenstaande acties hebben we nog volop andere plannen voor de lange termijn, zoals de gezamenlijke inkoop van energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking (zoals zonnepanelen en zonnecollectoren). Daarnaast bouwen we aan ons netwerk met soortgelijke initiatieven in andere Zwolse wijken. 

Jij bent als Aa-lander zeker welkom om hieraan mee te doen. Word Energiecoach of contactpersoon in jouw buurt, organiseer een Warme Burendag en breng jouw eigen andere ideeën in. Zo werken we samen met jou en onze partner SWA, gemeente Zwolle en Blauwvinger Energie aan een energiezuiniger en duurzamer Aa-landen.

Meer informatie of  direct meedoen? Neem contact met ons op.