Skip to main content

Samen maken we
Aa-landen groener

Groene Aa is een platform van, voor en door bewoners in de wijk Aa-landen. Samen gaan we aan de slag met verduurzaming in de wijk.
Zoek je als bewoner advies of ondersteuning bij onderwerpen als energietransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie? Of wil je juist zelf actief bijdragen? Groene Aa is er voor jou.

GROEN DOEN

Hoe kunnen we het groene karakter van de wijk blijvend doorontwikkelen? Deze vraag vormt de leidraad voor de werkgroep Groen. Samen groen doen om biodiversiteit in stand te houden en uit te breiden. Mooie initiatieven waarmee we biodiversiteit in stand houden en uitbreiden. Praktische acties om bijvoorbeeld de overlast van zwerfafval te beperken.

ENERGIE BESPAREN

Zwolle wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Een doel om een steentje bij te dragen aan beperking van de klimaatverandering en stijgende zeespiegels.

WIE AA ZEGT

Groene Aa zet zich in voor versterking en uitbreiding van bewonersinitiatieven en doet dat met en voor de wijkbewoners. Kennis en inzet delen en faciliteren is daarbij de sleutel om te komen tot een brede en toekomstgerichte beweging in de wijk.